Księgowość i finanse

Rodzaje prowadzenia działalności

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębiorstwo państwowe
 • Stowarzyszenia

Rejestry księgowe

 • Księgi rachunkowe (pełna księgowość) 
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Ewidencja przychodów (Ryczałt)
 • Krajowy rejestr VAT
 • Transakcje zagraniczne VAT
 • Eksploatacja i koszty pojazdów samochodowych
 • Zestawienie remanentów
 • Operacje dotyczące środków trwałych

Finanse

 • Dokumenty kasowe
 • Raporty kasowe
 • Wyciągi bankowe
 • Operacje bankowe

Rozrachunki

 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • Rozliczenia
 • Kompensaty

Obsługiwane branże

 • Produkcja
 • Usługi
 • Handel
 • Najem, dzierżawa

Deklaracje

 • Deklaracje podatkowe
 • Deklaracje ZUS
 • Sprawozdania do GUS
 • Roczne informacje i deklaracje do PFRON
 • Jednolity Plik Kontrolny JPK