Biuro Rachunkowe Wiesława Osińska

Usługi księgowe dla Firm

Działamy od 2010 roku Biuro Rachunkowe zostało założone w 2010 r. przez mgr Wiesławę Osińską absolwentkę Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 7538/2004. Bezpieczeństwo Biuro Rachunkowe z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej. Obsługa obejmuje prowadzenie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów, przygotowanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Wpis do CEIDG Firma prowadzona jest zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pomagamy i doradzamy naszym klientom nie tylko w zakresie szeroko rozumianej księgowości, ale również w takich dziedzinach jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo podatkowe.


Oferta - Dział rachunkowości

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) 
 • Doradztwo księgowe i finansowe 
 • Spółki Handlowe
 • Sprawozdania do GUS
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Jednolity plik kontrolny (JPK)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów 
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych 
 • Sporządzanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia 
 • Informowanie zleceniodawcy o skutkach czynności finansowo-księgowych oraz bieżące informowanie o zasadach finansowo-księgowych 
 • Wnioski kredytowe

Dział księgowości 

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Sporządzenie deklaracji dla ZUS (przekaz elektroniczny) ZUS - Płatnik, ZUS - PUE
 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)
 • Prowadzenie całości spraw związanych ze sprawami pracowniczymi (kadry i płace)
 • Deklaracje podatkowe 
 • Ewidencja ryczałtu
 • Środki trwałe
 • Ewidencja wyposażenia
 • Podatek od spadków i darowizn 
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od środków transportowych

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) pełna obsługa i wysyłka elektroniczna

JPK_KR Księgi rachunkowe

JPK_VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

JPK_PKPiR Podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_EWP Ewidencja przychodów

JPK_MAG Magazyn

JPK_WB Wyciągi bankowe

JPK_FA Faktura VAT

JPK_VDEK Deklaracja VAT

JPK_Paragon

JPK_SF Sprawozdania finansowe


Spółki handlowe

Rejestracja spółek, łączenia, likwidacji oraz przekształcenia

Obsługa rachunkowa i księgowa spółek

Prowadzenie dokumentacji spółki

Składanie dokumentów do rejestrów sądowych


Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS

Dzięki platformie udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamy bezpośredni dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA dla osób ubezpieczonych oraz płatników, korespondencję o komunikatach, błędach i dokonanych korektach przez ZUS, wpłatach oraz ich terminowości jak i zaległościach i odsetkach, ma to duże znaczenie w przypadku otrzymywania świadczenia chorobowego dla pracodawcy. Nowością jest otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS-EWN. Występujemy o taki dokument online całość podpisując certyfikatem kwalifikowanym cyfrowym podpisem otrzymanym na zasadzie pełnomocnictwa z właścicielem konta. Wiadomość o wydaniu zaświadczenia otrzymujemy niezwłocznie na adres mailowy, jednak może to potrwać do kilku dni, nie poniesiemy z tego tytułu żadnych kosztów.


Polecaj Nasze usługi dla nowych klientów

Zadowolenie z wieloletniej współpracy i skuteczna rekomendacja polecanych usług pozwala na profesjonalny rozwój, jesteśmy w stanie utworzyć nowe stanowiska zatrudnienia dla osób poszukujących pracy, kierujemy na szkolenia, wprowadzamy unowocześnienia w postaci zakupionych licencji programów doskonalących personel na wysokim poziomie wykonywania zadań. Stawiamy na młodzież, ich ambicja i chęć doskonalenia połączona z zadawaniem wielu pytań sprawia, że musimy nadążyć z premiowaniem ich osiągnięć zawodowych. Nagroda należy się także Państwu, wdzięczność w postaci jednorazowego bonusu za skuteczne polecenie w kwocie 200 złotych. Oferta skierowana dla przedsiębiorców posiadających stałą współpracę realizowaną przez Biuro Rachunkowe Wiesława Osińska, ulica Armii Krajowej 4, 74-400 Dębno, NIP 7531336558.


Wizyta w Firmie Klienta

Umów spotkanie, jesli chcesz żebyśmy to my przyjechali do Ciebie - Telefon 698 536 717


Ochrona danych i Bezpieczeństwo

Dążymy do sukcesu, aby świadczyć swoje usługi lepiej, sprawniej, a przede wszystkim aby uzyskać wysoki standard w tym co robimy. Nasi pracownicy wykorzystują swoje umiejętności i doświadczenie ciągle doskonaląc się przy tym. Wkład włożony w miłą i profesjonalną obsługę klienta, daje przykład wzoru do naśladowania. Kadra jest filarem przedsiębiorstwa i jego ważną częścią w tworzeniu pewnych etapów realizacji. Każda Firma charakteryzuje się inną działalnością, obsługą i zarządzaniem, stawia to przed Nami spore i jakże trudne wyzwanie. W pracy wykorzystujemy technologię IT, wszystkie ewidencje oraz komunikacje prowadzimy elektronicznie, dbamy o ochronę i zabezpieczenie powierzonych nam informacji zaszyfrowanych certyfikatami. Etyka zawodowa pomaga chronić bazy danych, które są specjalnie przez nas zabezpieczone. Systemy monitorowania plików działają 24 godziny na dobę, dokładamy wszelkich starań, aby dać powód bezpieczeństwa, każda niepowołana próba uzyskania dostępu do danych bez zezwoleń jest natychmiast blokowana, a serwer wysyła informację o próbie kradzieży odpowiednie służby. Dzięki temu reakcja jest natychmiastowa.