Kadry i płace

Kadry

  • Umowy o pracę
  • Umowy cywilnoprawne

Płace

  • Wypłaty
  • Rachunki

Delegacje krajowe i zagraniczne

  • Rozliczenie kosztów podróży służbowej

Ewidencja czasu pracy

  • Ewidencja wynagrodzeń pracowników
  • Ewidencja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych

Refundacja wynagrodzeń

  • Przygotowanie dokumentacji
  • Zaświadczenie o niezaleganiu z Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych