Rodzaje prowadzenia działalności

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębiorstwo państwowe
 • Stowarzyszenia

Ewidencje księgowe

 • Dekretacja dokumentów księgowych
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Ewidencja przychodów
 • Krajowy rejestr VAT
 • Transakcje zagraniczne VAT
 • Dowody wewnętrzne
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Koszty eksploatacji samochodu
 • Zestawienie remanentów
 • Operacje dotyczące środków trwałych
 • Noty korygujące
 • Faktury korygujące
 • Faktury wewnętrzne

Finanse

 • Dokumenty kasowe
 • Raporty kasowe
 • Wyciągi bankowe
 • Operacje bankowe

Rozrachunki

 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • Rozliczenia
 • Kompensaty
 • Windykacja

Obsługiwane branże

 • Produkcja
 • Usługi
 • Handel
 • Najem, dzierżawa

Deklaracje

 • Deklaracje podatkowe
 • Deklaracje ZUS
 • Sprawozdania do GUS
 • Roczne informacje i deklaracje do PFRON
 • Jednolity Plik Kontrolny JPK